studenti-300x243

Fundația iși propune pentru luna August 2015, acordarea unor burse speciale în străinătate de un an, pentru studenţii cu merite deosebite la  învăţătură.

Beneficiarii burselor acordate de Fundaţia „Gandul Aprins” pot fi:

a. elevii, cetăţeni români, la învăţământul universitar de scurtă şi lungă durată, curs de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă;
b. studenţii, cetăţeni români, la învăţământul universitar cursuri de zi;
c. cursanţii, cetăţeni români, la învăţământul postuniversitar master şi doctorat cursuri de zi;

Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la alte burse obţinute din alte venituri.

Condiţiile de obţinere a unei burse acordată de către Fundaţia „Gandul Aprins” sunt:

I. Pentru bursele acordate elevilor şi studenţilor:
– beneficiarul să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat.
– media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minim 8.50.
– pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX de liceu – a sau în anul I de facultate, media de admitere să fie tot de minim 8.50.
– venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, să nu fie mai mare decât salariul minim pe economie, luat ca bază de calcul la data anunțării concursului.
II. Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor şi doctoranzilor:
– beneficiarul să fi promovat toate examenele anului universitar încheiat, conform planului individual de pregătire, în cazul doctoranzilor.
– calificativele de promovare a examenelor din anul universitar încheiat să fie de minim 8.50, pentru masteranzi sau „foarte bine”, pentru doctoranzi.
– propunerea unui proiect de cercetare, cu durata de un an de zile pentru doctoranzi, respectiv de 9 luni pentru masteranzi, pe o temă interdisciplinară, care să se înscrie într-unul din domeniile: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea, ce va fi evaluat de către o comisie de specialitate.
– proiectul de cercetare pentru care s-a acordat bursa se va finaliza printr-un studiu ştiinţific, variabil ca dimensiuni, ce va fi publicat într-o revistă de specialitate cotată ISI sau cel puţin BDI.
– pentru masteranzii şi doctoranzii înmatriculaţi în toamna anului 2014, media de admitere să fie minim 9.00.

BURSELE se acordă prin concurs public, organizat de către Fundaţia „Gandul Aprins”.