Fundația „Gândul Aprins” își propune pentru luna aprilie 2015, demararea procedurilor de înființarea a unei Case de educație a copiilor orfani, pentru care deține deja un teren în zona Băneasa.

CINE SUNT BENEFICIARII NOȘTRI?

Fundația „Gândul Aprins” este o organizație non guvernamentală, nonprofit. Aceasta va asigura prin proiectul „Casa de educație a copiilor orfani”, asistență și protecție socială, asistență psihologică, asistență și îngrijire medicală, masă, educație preșcolară și școlară pentru un număr de 50 de copii orfani.

CARE SUNT SERVICIILE PE CARE LE OFERIM?

Serviciul educațional – Casa oferă copilului numeroase situații de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, care sunt planificate de personalul de specialitate și se desfașoară în conformitate cu programa școlară a Ministerului Educatiei. Activitățile educaționale se deșfasoară în cadrul serviciului educațional și se referă la:
– noțiuni despre mediul înconjurator (parc, curte, sala de sport);
– elemente de aritmetica (simple operații matematice);
– educație plastică (modelaj, decupaj, confecționat, lipit, colorat);
– cântece, poezii;
– audiat povești, poezii;
– dans și jocuri supravegheate – parc sau în curte;
– cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie;
– cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate;
Servicul de asistență medicala și îngrijire – urmarește, prin activitătile desfașurate, asigurarea unei stări bune de sanatate a copilului și promovarea unui mod de viață sănătos. În cadrul acestui serviciu are loc îndrumarea, sprijinirea și consilierea beneficiarilor în privința problemelor de sănătate. Igiena și îngrijirea personala este atent monitorizată și au loc evaluari medicale periodice și în situații de urgență. Sunt monitorizate atent elementele ce țin de nutriție și dietă. Sunt asigurate materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ținându-se cont de particularitățile acestuia.
Serviciul de suport emoțional și consiliere psihologică – serviciul de suport emoțional și de consiliere psihologică este asigurat de psihologul casei. Consilierea psihologică presupune identificarea situațiilor de risc, a unor momente dificile din viața copilului și intervenția in baza unui program personalizat și a unei fișe psihologice.
Serviciul de socializare și petrecere a timpului liber – Casa oferă copiilor activitați recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc. Personalul educațional elaborează programul activităților recreative și de socializare, inclusiv a perioadelor de somn și odihnă, ținând cont de preferințele și particularitățile fiecărui copil.