Un film docudrama despre Constantin Brancoveanu.

Scurt istoric

Constantin Brâncoveanu (1654 – 1714) a fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Mare boier, nepot al domnului Șerban Cantacuzino, el a moștenit și a sporit o avere considerabilă, care consta din proprietăți imobile și din sume de bani depuse în bănci din străinătate.

În timpul în care a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa rămânând un mare nbrancoveanu1-224x300umăr de ctitorii religioase și un stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele.

Notă de fundamentare

Având în vedere importanța și contribuția majoră a domnitorului în istoria și cultura națională, precum și faptul că în anul 2014 se împlinesc 300 de ani de la moartea lui Constantin Brâncoveanu și a fiilor acestuia, Ministerul Culturii împreună cu Guvernul României declară anul 2014 ”Anul Brâncoveanu”.

Ministerul Culturii și Patriarhia Română vor colabora în mod special pentru organizarea „Anului Brâncoveanu” ce va cuprinde manifestări dedicate comemorării a 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu și a fiilor acestuia, punând de acord propunerile concrete existente și pe cele ulterioare.

Scurtă biografie

 • Pe 15 august 1714, domnitorul Valahiei cădea sub securea călăului în fortăreaţa Edikule din Istanbul, dupa 26 ani de domnie rodnică şi paşnică.
 • Cel acuzat de trădare a ştiut să răspundă însă cu un asemenea exemplu de credinţă, încât ultimele clipe ale vieţii sale au devenit primele ale unei legende care străbate vie secolele până la noi.
 • Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcați de un progres economic și cultural-artistic, de inițiative de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal. A organizat cancelaria statului în vederea întreținerii raporturilor cu puterile străine.
 • Epoca brâncovenească s-a deschis influențelor occidentale care au început să prevaleze asupra celor orientale. Astfel s-a creat o sinteză originală națională, prin aportul tradiției răsăritene și a celei occidentale.
 • Principalele direcții ale politicii lui Constantin Brâncoveanu au fost:
  • întărirea rolului domniei;
  • reorganizarea sistemului fiscal;
  • promovarea unor relații strânse cu Moldova și Transilvania.brancoveanu_2-220x300

Motivare

România de azi, cu toate neajunsurile ei, este în sfârşit independentă, unită, democratică şi europeană. Faţă de epoca lui Brâncoveanu, se pare că istoria a mai reparat câte ceva din necazurile geografiei.
După o lungă izolare forţată, românii contemporani îmbrăţişează cu poftă straiele, obiceiurile de consum, comportamentele şi valorile culturale străine. E foarte bine, dar uneori uităm de valorile noastre. Multora le par desuete, minore şi periferice. Nu toate sunt, dar toate riscă să fie uitate curând.
Criza învăţământului, criza morală sau criza identitară sunt denumiri diferite pentru acelaşi fenomen de neîncredere „programată” în noi înşine. Ca indivizi şi ca naţiune.
Brâncoveanu rămâne pentru românul de rând un model necunoscut, pentru că – nu-i aşa?– despre el nu s-a făcut nici un film. Până azi.

Descriere proiect

Anul acesta se împlinesc 300 ani de la moartea voievodului martir Constantin Brâncoveanu. Dorim să facem un film despre acestă personalitate marcantă. Nu pentru că el are nevoie de omagiul nostru, ci pentru că noi avem nevoie să ne recunoaştem într-o personalitate de un asemenea calibru. Biserica Ortodoxă Română a omagiat cum se cuvine pilda creştină a Sfinţilor Mucenici Brâncoveni. Este timpul ca şi societatea civilă să-i scoată din cronici şi studii în plină lumină, acolo de unde pe fiecare pot să ne înveţe ceva esenţial.
Şi să învăţăm să ne înălţăm.
Ne propunem să realizăm un film documentar biografic intitulat „Comoara lui Constantin Brâncoveanu”.Pornind de la pretextul invocat de Înalta Poartă pentru detronarea şi anchetarea sa (voievodul ar fi ascuns o imensă comoară, pentru a pregăti rebeliunea armată împotriva Sultanului), vom efectua o anchetă cinematografică de-a lungul întregii sale domnii, în căutarea acestei presupuse comori ascunse de trei secole.
Acest artificiu narativ va aduce un dinamism cinematografic necesar pentru a compensa aspectele prea didactice ale unui film documentar biografic. Pentru a sublinia unele momente-cheie, vom apela şi la câteva scene de reconstituire istorică, în limitele genului cunoscut de public sub denumirea „docu-drama”.

Scenariu

Vom merge pe urmele voievodului la palatul Mogoşoaia, la Polovragi, Horezu sau Potlogi. Îi vom descoperi ctitoriile, atât sub aspect arhitectonic-stilistic, cât şi prin implicaţiile lor politico-financiare.
Vom descoperi de ce un voievod valah cu mari cheltuieli a insistat să mai finanţeze şi tipografii româneşti la Braşov, atunci pe teritoriul unui imperiu străin.
Vom intervieva prelaţi, arhitecţi şi istorici, dar şi antropologi, analişti economici şi finanţişti.
Vom merge pe urmele sale până la meterezele fortăreţei Edikule din Ţarigrad. Vom spune povestea întoarcerii, uitării, regăsirii miraculoase şi omagierii rămăşiţelor sale pământeşti.
Vom încerca să descoperim nu doar comoara de monezi, ci şi comoara de gândire a voievodului. Pentru că avem credinţa că acest personaj va interesa publicul larg, in primul rand fiindcă este un personaj complex: om de caracter, om de stat, om de cultură şi om de crez.
Comoara pe care a lăsat-o urmaşilor nu e ascunsă, ci la vedere: instituţii, clădiri, rafinament, un stil naţional.
O combinaţie rară şi echilibrată de politicianism levantin cu o hotărâtă orientare occidentală. Dar şi exemplul de credinţă, tăria de caracter şi seninătatea în faţa asasinilor.

Buget

1. COSTURI PRODUCTIE COST
PRE PRODUCTION 2400
CASTING  1880
CAST  13572
DIRECTOR  
D.O.P.  
UNIT SALARIES 19866
ELECTRICAL EQUIPMENT 3700
CAMERA & SOUND EQPT 9348
ART DEPARTMENT 11850
STUDIO & SET COST 4750
LOCATION COSTS 18830
PROD. TRAVEL & SUNDRIES 8750
STOCK/PROCESSING  
EDITING PREPARATION  
2. COSTURI POST PRODUCTIE COST
OFF LINE DIRECTOR’S CUT  
OFF LINE 2nd & 3rd EDIT 6000
AUDIO FINALIZATION  1890
ON LINE VIDEO FINALIZATION 250
EXTRA SPECIAL EFFECTS  1500
OTHER COSTS  
SAGA FILM 10% 10,459 EURO
SUBTOTAL 20.099 EURO
3. COSTURI SUPLIMENTARE COST
Music & Sound Design   6.000
Direction of Photography  10.000
Script writing 5.000
Additional    & Documentation 5.000
Film Direction 15.000
Production costs Turkey  50.000
TOTAL 91.000 EURO
PRODUCTIE COST
Costuri de productie   94.946 EURO
Costuri post productie  20.099 EURO
Costuri suplimentare 91.000 EURO
Costuri Totale    & Documentation 206.045 EURO
TVA 49.450,8 EURO
TOTAL GENERAL  255.495 EURO