– 4 Aprilie: Sf. Grigorie Palama, volumul III, Despre cei ce se liniştesc cu

sfinţenie.

– 13 Noembrie: Sf. Ioan Gură de Aur, volumul XIV, Omilii la Ioan II.

– 4 Decembrie: Sf. Ioan Damaschin, volumul I, Dialectica