Adrian Tănăsescu-Vlas

Adrian Tănăsescu-Vlas a fost medaliat cu argint în 1991 la Olimpiada Internaţională de Chimie din Polonia, iar în 1997 a absolvit Facultatea de Medicină Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. A tradus un număr impresionant de lucrări (peste 150 lucrari) din limba greacă veche, slavonă, sârbă, rusă, dintre care se disting:

Activitate publicistică

 1. Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur La parabola despre săracul Lazăr şi bogatul nemilostiv şi la Facere, traducere din greaca veche.
 2. Comentariile Fericitului Theodorit al Cirului, La cartea Prorocului Daniil, traducere din greaca veche.
 3. Fericitului Theodorit al Cirului, La Cântarea cântărilor, traducere din greaca veche.
 4. Sfântul Ignatie Briancianinov („Experienţe ascetice”, „Despre vedenii, duhuri şi minuni”, „Cuvânt despre moarte”, „Predici la Octoih”, „Predici la Triod şi Penticostar” „Armele războiului nevăzut: scrisori către monahi”, „De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu: Scrisori către mireni”, traducere din limba rusă)
 5. Sfântul Teofan Zăvorâtul („Mântuirea în viaţa de familie”, „Despre felurite probleme de credinţă şi viaţă”, „Învăţături despre mersul la biserică”, „Predici”, „Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor”, „Învăţături şi scrisori despre viaţa creştină”, „Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an”, „Pregătirea pentru spovedanie şi împărtăşanie”), traducere din limba rusă.
 6. Sfântul Tihon din Zadonsk „Despre îndatoririle creştinului”, „Despre pocăinţă. Despre adevăratul creştinism”)Traducere din limba rusă.
 7. Sfântul Ioan din Kronstadt („Cuvinte la Postul Mare”, „Fericirile evanghelice în viaţa noastră”, „Adevărurile în care cred”, „Despre tulburările lumii de astăzi”, „În lumea rugăciunii”, „Cunoaşterea de Dumnezeu şi cunoaşterea de sine”, „Spicul viu”), Traducere din limba rusă.
 8. Sfântul Dimitrie al Rostovului („Sfaturi alese pentru viaţa duhovnicească”, „Calea împărătească”) Sfântul Theodosie al Lavrei Peşterilor, Inochentie al Penzei, Macarie de la Optina

Traduceri

 1. Marcu Evghenicul, Opere, vol. I, 2009. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 2. Grigorie Palama, Opere Complete, vol. II, 2013. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 3. Marcu Evghenicul, Opere vol. II, 2014. Introducere, note şi traducere din greaca veche. Premieră mondială a publicării textului original grec de pe manuscris.
 4. Ioan Gură de Aur, Opere vol. XIII, 2014.
 5. Grigorie Palama, Opere Complete vol. III, 2015. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 6. Grigorie Palama, Opere Complete vol. IV, 2016. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 7. Ioan Damaschin, vol. I, Introducere, note şi traducere din greaca veche, 2015.
 8. Ioan Gură de Aur, Opere vol. XIV, 2016.
 9. Grigorie Palama, Opere Complete vol. V, 2016. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 10. Ioan Damaschin, vol. II, Introducere, note şi traducere din greaca veche, 2017.
 11. Grigorie Palama, Opere Complete vol. VI, 2018. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 12. Ioan Gură de Aur, Opere vol. XV, 2018.
 13. Ioan Damaschin, vol. III, Introducere, note şi traducere din greaca veche, 2018.

Este și redactor-şef al cunoscutei edituri de carte ortodoxă „Sophia”; din 2014 s-a alăturat echipei de traducători a Fundației Gândul Aprins.

Vorbeşte fluent limba rusă, limba engleză și limba greacă.

Este căsătorit; are 3 copii.