Despre noi

Fundaţia culturală Gândul Aprins a fost mai întâi un Gând al lui Cristian Chivu, iar mai apoi a devenit o Faptă prin sprijinul unor oameni iubitori de Dumnezeu şi de cultură…

Are activitate principală traducerea din greaca veche a Sfinţilor Părinţi, adică a Marilor Teologi ai Bisericii, dar şi a Marilor gânditori ai antichităţii eline. Centru de traduceri al Fundaţiei noastre, prin publicarea celor două volume de traduceri din Sfinţii Părinţi, a devenit în 2014 cel mai important din lume şi ne bucurăm de acest lucru…

Fundaţia se implică de asemenea în activiţăti culturale care ţin de literatură, istorie, filosofie, muzică, teatru, film, oferind sprijin scriitorilor, artistilor, actorilor, dar şi studentilor care studiază aceste ştiinţe. Mihai, Petre, Emanuil, Basalic au reuşit să studieze la Facultăţile lor şi ne bucură acest lucru…

Acordă în special ajutor copiilor talentaţi. Micuţa Teona a studiat baletul în România, acum la Viena şi ne bucurăm de acest lucru…

Sprijină promovarea istoriei neamului și a eroilor patriei. Realizarea monumentului din Palanca, închinat eroului Emil Rebreanu, devenit loc de pelerinaj pentru români, ne bucură foarte mult. Realizarea monumentului Unirii tuturor românilor „Arc peste timp” in București în colaborare cu Academia Română, proiect început la finele anului 2014 ce va fi finalizat in anul 2018 – aniversarea a 100 de ani de la unire – ne va bucura de asemenea foarte mult…

Fundaţia Gândul Aprins are şi preocupări filantropice, sărind în ajutor copiilor cu problem grave de sănătate. Iuliana, la 14 ani ai săi, poate atinge iarăşi pământul cu picioarele ei gingaşe după un an. Ioana la 4 ani îşi revine la viaţă şi ne bucurăm de acest lucru…

În concluzie, Fundaţia Gândul Aprins se straduieşte să aducă bucuria studiului, a credinţei în Dumnezeu, a iubirii de neam. Ne bucurăm să aducem bucurie.

Aristotel îşi începe tratatul Metafizica printr-o propoziţie scurtă, dar reprezentativă Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει – toţi oamenii au din fire dorinţa de a cunoaşte. Omul se naşte cu setea de a se cunoaşte pe sine, pe ceilalţi oameni, mediul înconjurător, caută răspunsuri, care să conchidă cu răspunsul de unde vine şi unde se duce. A cunoaşte, adică, de ce exist, deoarece cunoaşterea este, în primul rând, un act ontologic, care depăşeşte sfera limitată a informării. În definitiv, a spune vreau să cunosc, înseamnă a spune vreau să trăiesc.

De aici şi necesitatea culturii. Cultura înseamnă a cunoaşte, a acumula cunoştinţe, a le asimila şi a-ţi schimba viaţa în funcţie de ele. Nu constă, aşadar, doar în acumularea sterilă a unor informaţii, ci în căutarea esenţei lucrurilor. Înseamnă a selecta adevărurile şi a ajunge prin ele la Adevăr, care este Dumnezeu. Iar un popor fără cultură şi fără Dumnezeu se manifestă haotic în istorie.

Nivelul civilizaţiei, fericirii şi însingurării unui popor îl dă cultura, spunea S. Bărnuţiu, iar Eminescu ne sugerează şi soluţia realizării acestei culturi : nivelul culturii unui popor nu-l poate ridica nimeni cu umărul; timpul şi munca umplu aceste goluri. Este un fapt indubitabil că poporul român trece printr-o criză culturală, care se resimte şi la nivelul civilizaţiei. Nu ne regăsim ca neam, pentru că am început să pierdem barometrul cultural! Este vorba de ceea ce am numi identitatea culturală a unui popor.

Fundatia Culturala Gâdul Aprins îşi propune să revigoreze această identitate, subliniind originile culturale ale poporului nostru, prin încadrarea lui în spaţiul antic elen şi apoi în cel larg european, dar şi reliefarea specificităţilor acestei culturi. Fundatia urmăreşte, de asemenea, promovarea culturii balcanice, ca moştenitoare a culturii elene şi bizantine. Şi, nu în ultimul rând, va urmări să sublinieze influenţa covârşitoare a Ortodoxiei în cultura balcanică, în general, şi în cea românească, în special. Promovarea legăturii indestructibile dintre cultură şi religie este una din preocupările majore ale fundatiei.