Cristian Chivu

Cristian Chivu este licenţiat în Teologie al Facultaţii de Teologie Universitatea Bucureşti. Este doctor în teologie al Facultăţii de Teologie a Universității Aristotel din Thessalonic şi are studii doctorale în filozofia antică greacă şi în greaca veche la Facultatea de Filozofie a aceleaşi Universităţi.

Pentru pregatirea tezei de doctorat a urmat cicluri de studii la Universități din Europa, cum ar fi Institutul Pontifical Roma, Universitatea Munchen. Este autor al unor studii de teologie si cunoscut traducător din limba greacă veche în română.

În perioada 2000-2010 a fost preot slujitor al Bisericii Sf. Nectarie din Thessalonic şi a lucrat la cunoscuta fundaţie filantropică Hariseio Girokomeio. Din 2011 lucrează la compania de PR Amicom, iar din 2012 ocupă şi funcţia de Director Executiv al Fundaţiei Gândul Aprins.

Lucrări

 1. Filosofia, Teologia şi Teoptia după Sf. Grigorie Palama, Thessalonic 2002, 130p.
 2. Viaţa, Opera şi Învătura Sfântului Grigorie Palama, în Grigorie Palama I, 2003, p. 5-80.
 3. Catalogul Operelor Sfântului Marcu Evghenicul în Marcu Evghenicul I, 2009, pag. 87-108.
 4. Sfântul Marcu Teologul în Marcu Evghenicul I, 2009, pag. 109-194.
 5. Teologia, Teoptia şi Îndumnezeirea. De la Sfântul Simeon Noul Teolog la Sfântul Grigorie Palama, Thessalonic 2010, 283p.
 6. Metoda teologică pragmatică şi metoda teologică abstractă, în Grigorie Palama vol. II, 2013, p. 5-21.
 7. Un veac de isihasm: de la Grigorie Palama la Marcu Evghenicul, în Marcu Evghenicul II, 2014, p. 7-50.

Traduceri

 1. Martzelos, Sfinţii Părinţi şi problematica teologică, 2001. Traducere din greaca nouă.
 2. Matsoukas, Demnologia, 2004. Traducere din greaca nouă.
 3. Grigorie Palama, Opere Complete, vol. I, 2005. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 4. Marcu Evghenicul, Opere, vol. I, 2009. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 5. Grigorie Palama, Opere Complete, vol. II, 2013. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 6. Marcu Evghenicul, Opere vol. II, 2014. Introducere, note şi traducere din greaca veche. Premieră mondială a publicării textului original grec de pe manuscris.
 7. Ioan Gură de Aur, Opere vol. XIII, 2014.
 8. Grigorie Palama, Opere Complete vol. III, 2015. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 9. Grigorie Palama, Opere Complete vol. IV, 2016. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 10. Ioan Damaschin, vol. I, Introducere, note şi traducere din greaca veche, 2015.
 11. Ioan Gură de Aur, Opere vol. XIV, 2016.
 12. Grigorie Palama, Opere Complete vol. V, 2016. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 13. Ioan Damaschin, vol. II, Introducere, note şi traducere din greaca veche, 2017.
 14. Grigorie Palama, Opere Complete vol. VI, 2018. Introducere, note şi traducere din greaca veche.
 15. Ioan Gură de Aur, Opere vol. XV, 2018.
 16. Ioan Damaschin, vol. III, Introducere, note şi traducere din greaca veche, 2018.

 

Articole literatură scrise sub forma dialogurilor platoniciene (în rev. Dilema veche perioada 2010-2017)

 1. La o cupă de vin cu Mihail Psellos 
 2. Erosul omoară moartea 
 3. Timp pentru clipe
 4. Bine este nouă a fi frumoşi
 5. Volens-Nolens
 6. Pân’ la Dumnezeu te mănâncă sfinții
 7. Bine, Doamne!
 8. De vorbă cu Grigorie Palama în parcul Tineretului
 9. Adevărul nu moare niciodată!
 10. Coliva Marcelei
 11. Nudism la Tronul Ceresc 
 12. Cred Doamne ajută necredinţei mele.
 13. Te-aş minţi, Doamne, da’ nu pot!
 14. Work in progress!
 15. Plictiseală la porţile Paradisului
 16. Prostie cu miros de tămîie
 17. Cu frică de Dumnezeu şi cu dragoste să ne apropiem!
 18. Unde ești, Doamne?
 19. No skandalon!
 20. Ştiinţa credinţei şi credinţa ştiinţei
 21. Oamenii de aur
 22. Doamne, păzește-i pe păzitori!
 23. No skandalon!
 24. Egala și Egalul…
 25. Nostalgia prezentului
 26. Nevoia de a atinge
 27. Cine sîntem, Doamne?

 

Vorbeşte fluent limba greacă şi engleza.

Este căsătorit şi are doi copii.