În inima pasului Ghimeș – Palanca se află monumentul ridicat în memoria eroului Emil Rebreanu, cel care a constituit modelul personajului Apostol Bologa, protagonistul cunoscutului roman „Pădurea spânzuraților”, scris de fratele acestuia, Liviu Rebreanu. Astfel, călătorul care merge de la Comănești spre Ghimeș poate vedea pe partea dreaptă acest monument care comemorează un model al conștiinței naționale. Oricine poate opri pentru o clipă să urce treptele spre acest monument și să își amintească de renumitul Apostol Bologa, cel ce îl întruchipează pe Emil Rebreanu. Pe o cruce de piatră așezată pe un postament înalt din același material stau scrise cuvinte încărcate de spirit și recunoștință națională: „Sublocotenent Emil Rebreanu spânzurat de unguri la 14 mai 1917 pentru că a vrut să treacă în rândul armatei române să lupte pentru întregirea neamului. Patria recu‐ noscătoare nu l‐a uitat.” Monumentul mai are și o lespede așezată în plan orizontal având gravat un fragment dintr‐o scrisoare adresată surorii sale Miți din 4 februarie 1914: „Nu știu cum se va întoarce lumea după război, dar dacă nu voi pierde nimic din tot ce simt că este în mine – Voi ajunge departe.”

Emil Rebreanu – „copilul cel frumos”

Emil Rebreanu era al cincilea născut dintre cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și a soției sale, Ludovica. Venise pe lume spre dimineața zilei de 17 decembrie 1891, în satul Maieru. În familie, lui Emil i se spunea „copilul cel frumos„. Băiatul era brunet, cu ochi de culoarea cafelei prăjite, sprâncenele arcuite a naivă mirare, un oval al feței perfect, zâmbet smerit pe buze, nasul cu puțin colț, încât privit din profil avea un aer de gingășie și totodată bărbătesc. Nările foarte fine și fremătătoare la orice reacție i‐au atras din partea copiilor porecla de „iepurele”.

Emil era cu șase ani mai tânăr decât Liviu, viitorul scriitor, frații trăind puțin timp laolaltă. Terminând cele patru clase primare în Maieru, fratele cel mare a plecat la Năsăud unde a făcut două clase de liceu, apoi a trecut la Bistrița. Frații nu se întâlneau decât în vacanțele de vară, care pentru Liviu erau de numai treizeci de zile în loc de trei luni. Nu prea aveau nimic în comun, fiind despărțiți de ani, de preocupări, de meleaguri. Datorită fap‐ tului că Liviu avea un drum bine trasat, îndreptându‐se spre un țel precis, părinții au împins ajutoarele lor până la sacrificarea celorlalți copii, Iulius, Livia, Emil, Maria și Virgil, care au fost nevoiți să‐și întrerupă studiile. Cel mai afectat a fost Emil care iubea școala și învățătura mai presus de orice. A terminat două clase primare în Prislop, apoi a urmat alte două la școala din Năsăud, unde s‐a mutat după ce tatăl său a fost suspendat din învățământ, între 1900 și 1902. Deoarece s‐au introdus legi și măsuri mai drastice în vederea maghiarizării unor minorități din monarhia habsburgică, elevii români și evrei aveau cursuri speciale de limba maghiară. Emil nu putea suporta faptul că unii colegi îl batjocoreau când nu se exprima corect în limba maghiară și de fiecare dată se „răcorea” luptându‐se pentru a astupa gurile rele ale celor neastâmpărați și fuduli. După ce a terminat școala elementară, tatăl său a hotărât să‐l transfere pe Emil la liceul românesc din Năsăud. Băiatul era mândru că ajunsese la gimnaziul grăniceresc și studia în limba maternă, dar nici de ștrengării nu se lăsa. Astfel, în vacanța de vară, mergând cu alți copii să se scalde, făcu prinsoare că poate trece Someșul înot dus‐întors fără să se odihnească pe malul opus. Se aruncă în valuri și ajunse cu bine dincolo, bătu țărmul cu palma și se întoarse către locul de pornire. Pe la mijlocul brâului de apă, undele îl târâră la vale spre dig. Emil nu mai putea răzbi, apucă să strige după ajutor, se cufundă de câteva ori pentru ca apoi să dispară din văzul prietenilor. Unul dintre conducătorii unor plute ce coborau pe Someș se azvârli în apă după copil, îl scoase pe uscat și după ce îl readuse în simțiri, îl transportă acasă. De bucurie, tatăl lui Emil dărui plutașului salvator cel din urmă zlot ce îl avea în buzunar, iar mama îl cinsti cu un prânz boieresc și cu rachiu. Această întâmplare a fost prima întâlnire a lui Emil cu moartea.

În toamnă, n‐a mai urmat liceul din Năsăud, ci a fost mutat la cel maghiar din Bistrița. Emil se aclimatizase până într‐atât mediului, încât la serbările aniversării revoluției ungare din 1848 a defilat în costum național unguresc, fapt ce ne duce cu gândul la o caracteristică a firii sale, aceea înclinată spre datorie. Acest fapt contravenea spiritului familial, astfel, în vacanța de primăvară a avut de înfruntat râsetele și remarcile batjocoritoare ale mamei, fraților și surorilor. După ce i‐au fost arătate gazetele românești care relatau dezbaterile din parlamentul budapestan, își dădu seama de luptele crâncene ce se dădeau pentru apărarea naționalității române și aruncă insigna în culori maghiare de care a râs familia sa, simptom al unei conștiințe de neam în formare a tânărului Emil Rebreanu. Astfel, la înapo‐ ierea din vacanță, Emil se aruncă în încăierările cu colegii unguri, al căror șef era Wilhelm Schiwanovici, născut la 21 iunie 1886 la Bistrița. Într‐o zi, Schiwanovici se apucă să declame „Talpra Magyar”, revoluționarele strofe ale lui Petőfi, devenit un „credo” al poporului ungar. Emil a acceptat provocarea și a început să recite versurile imnului „Deșteaptă‐te române”, moment în care se înfiripează conștiința lui de neam.

În toamnă, Emil nu a mai fost înscris la școală ci a rămas acasă, în vreme ce toți frații și surorile, prietenii și copiii din sat continuau să meargă la școală, să înainteze cu o clasă și să îl lase în urmă pe cel mai ambițios dintre ei, pe copilul poreclit „ministrul” pentru râvna și mândria lui de a se distinge la studii.4 Toți copiii fiind plecați la școală, Emil rămânea aproape singur, trebăluind pe afară, cărând lemne și apă, măturând curtea, îngrijind de frățiorii mai mici, citind și jucându‐se. Emil nădăjduia mult în ajutorul fratelui Liviu care absolvise academia și obținuse gradul de sublocotenent în anul 1906. Fusese repartizat la regimentul 2 honvezi pedeștri cu garni‐ zoana în orașul Gyula, nu departe de Arad. Însă Liviu nu dăduse pe acasă în vara aceea și nici în anul următor, astfel, Emil se văzu condamnat să lâncezească încă un an pe lângă casă.
Emil era și un gimnast de forță, simțind plăcere să‐și întărească mușchii și să se învoinicească. În Prislop nu mai avea cum să continue figurile la aparate pe care le învățase în liceu, așa că și‐a construit el însuși un rând de paralele, un sul, o scară și o pereche de inele. Într‐o zi, băiatul voind să se dea mare în fața surorilor și a prietenelor acestora, a executat „roata gigantică” și într‐o clipă de neatenție a scăpat bara din mâini și s‐a prăbușit în iarbă, zăcând nemișcat. Atunci, tatăl său s‐a ținut de cuvânt și i‐a tăiat cu toporul toate „spânzurătorile„. Nu mult după această a doua întâlnire cu moartea, băiatul a mers iar în pădure și și‐a construit aparate și mai strașnice decât celelalte.

Primele provocări ale tinereţii

În decembrie 1907, Emil împlinise 16 ani și rămăsese tot pe lângă casă, pe când foștii lui colegi ajunseră în clasa a șasea de liceu.
Emil, văzând strâmtorarea ivită după ce Liviu a demisionat din rându‐ rile ofițerimii, se hotărî să‐și ia lumea în cap, însă fiind prea tânăr nimeni nu‐l angaja. Riscă și ajunse la fratele său Iulius care se avea bine cu șeful serviciului, iar datorită acestui fapt, Emil i‐a luat locul în garda financiară după ce Iulius a plecat în armată. În luna octombrie 1909 Liviu a renunțat la serviciul de executor fiscal, iar tatăl, Vasile Rebreanu a aranjat ca postul rămas liber să fie ocupat de Emil.

În toamna anului 1910, Emil se angajă ca ajutor notarial în comuna Pata, lângă Cluj. Hotărât să‐și termine liceul s‐a înscris ca elev particular la liceul din Turda unde a promovat clasa a treia și a patra apoi la fel a cincea și a șasea, la liceul din Șimleu. Din scrisoarea adresată surorii sale Livia, la Năsăud, pe data de 26 noiembrie 1910, putem să ne dăm seama de condițiile de viață ale lui Emil: „E iarnă. Zăpada e groasă și începe a îngheța. Sunt singur într‐o odaie, unde nu am foc și e chiar așa de rece ca afară…E încă dimineață. Mă scol să studiez cu lampa, însă astăzi nu pot. Afară e frig, în casă poate și mai tare iar eu stau lângă o masă plină de poze…Nu‐i nimeni, nu‐mi știe nimeni durerile mele…”. Se hrănea cu cartofi reci, fierți pentru o săptămână. Îl chinuiau frigul și toate lipsurile şi mizeriile vieții cotidiene, dar nu se lăsa de carte.6 Chiar în iarna aceea, Emil se prezentă la liceul din Șimleu să dea examene ca elev particular, deoarece nu putea frecventa cursurile fiindcă era lipsit de banii necesari taxelor și întreținerii și pentru că era urmărit de interdicția eliminării de la liceul bistrițean. Deși Liviu nu îi răspunse lui Emil la scrisori și nici nu îi trimitea ajutorul bănesc pe care Emil i‐l ceruse, acesta reușise să își ia examenele de maturitate. Rândurile scrisorii lui Emil din 8 iunie 1913 către Liviu cuprind marele vis al lui Emil și anume, plecarea în România: „Dacă te‐ar putea interesa ştirea că am făcut matura, pot să ţi‐o spun şi totodată vreau să‐ţi comunic că prin 5–6 st. vechi, voi fi în Bucureşti…îţi pot spune că vreau să mă dedau cu viaţa de acolo până la toamnă – până la înscriere – …Nu‐ţi scriu altceva, decât că în 5–6 iunie după călindarul vostru, voi fi în Capitală…”

Intențiile lui Emil îl alarmară pe Liviu, care la 2 iunie 1913 îi răspundea că ar fi bine să amâne planul de a merge în România deoarece era un sezon mort. Zadarnic avea însă să nădăjduiască în vreun ajutor de la cineva, de undeva, Emil a rămas întotdeauna un sacrificat.

Onoare, datorie, bravură, supravieţuire

În anul 1914, scânteia care a aprins întreaga Europă a fost produsă de partea săracă a Europei, dar țările bogate au fost cele care s‐au repezit unele împotriva celorlalte într‐o nemiloasă încăierare. A rezultat o Europă pentru totdeauna diferită și mai agitată, și mai periculoasă, capabilă să dea naștere unor monstruoase sisteme politice, dar și slăbită în fața unei lumi pe care o dominase până atunci și care asistase stupefiată la incredibilele ei convulsii. Țările implicate în război erau grupate în două blocuri politico‐ militare, pe de o parte Puterile Centrale (Germania și Austro‐Ungaria), iar pe de altă parte Antanta (Franța, Rusia și Anglia). România era presată de ambele tabere să intre în război, dar a ales să se alăture Antantei în anul 1916 pentru a‐și recupera teritoriile aflate sub stăpânire austro‐ungară. În primele zile ale lui iulie 1916, Armata I română, sfârșindu‐și pregătirile, a pornit din zonele de refacere din nordul Moldovei ca să‐și ocupe sectorul de luptă pe malul Siretului. Armata I a luat poziție între armatele IV și VI ruse, care și‐au scurtat fronturile. Sectorul începea de la o linie care trecea prin cota 46, prelungindu‐se peste Siret spre nord‐est de‐a lungul unei linii ce trecea printre Movilenii de Sus și Movilenii de Jos‐Drăgănești‐Matca. Lungimea frontului Armatei I era de 40 km.

Odată cu începerea războiului, Emil a fost înrolat sub drapel, ceea ce i‐a spulberat toate proiectele. În iunie 1914, tatăl fraților Rebreanu s‐a stins din viață. Aflat la Bistrița pentru recrutare, Emil a putut lua parte la înmor‐ mântarea tatălui, a cărui sfârșit prematur l‐a îndurerat mai mult decât pe toți ceilalți din familie, fapt care este relatat și în romanul „Pădurea spânzuraților”:

„… – Bine, domnişorule, tot bine, dar azi-noapte a murit domnul avocat, de inimă, şi m-a trimis doamna să te aduc şi pe d-ta la înmormântare…

Până la Parva, Apostol a plâns în neştire… Înmormântarea a fost impo- zantă. Mii de oameni au petrecut coşciugul la groapă, şi multe cuvântări jalnice. Pe urmă, câteva zile, Apostol a stat acasă. Nu mai plângea dar şedea ceasuri întregi încremenit în faţa unei fotografii care reprezenta pe tatăl său într-o poză dârză, ameninţătoare…Acum îl rodeau remuşcări…Îşi zicea mereu că n-a ştiut să-l preţuiască, îşi amintea îndrumările lui severe şi-i era teamă necontenit să nu se dărâme ceva, undeva, şi nu-şi dădea seama ce şi unde…”

După atentatul de la Sarajevo, Emil Rebreanu a plecat la unitate, apoi pe front. Sunase mobilizarea și, deși înscris la universitate, Emil nu mai putu amâna plecarea. Spre deosebire de Apostol Bologa, Emil nu avea lati‐ tudinea de a alege dacă va merge sau nu în armată. El s‐a prezentat la cercul de recrutare din Bistrița de unde a fost repartizat la școala militară de artilerie din Târgu Mureș, în loc de Sibiu, adică la honvezii unguri nu la „liniașii” austrieci. După ce a terminat școala militară de artilerie, Emil, pregătindu‐se să plece pe front, se zbătea să‐și procure cel puțin mijloacele de apărare împotriva intemperiilor, dar și acestea îi cereau eforturi mereu reînnoite.

Uitând de dezamăgirile pe care i le provocase Liviu, Emil îi trimite la 1 noiembrie 1914 o nouă scrisoare în care îi cere un ajutor material, în speranța că îl va ajuta. S‐au scurs însă multe zile, săptămâni și luni fără ca Liviu să‐i răspundă măcar lui Emil. În scrisoarea trimisă sorei Miți la sfârșitul lunii ianuarie 1915, Emil face aluzie la eventualitatea conflictului cu România, unde refugiații ardeleni manifestau pentru declararea războiului împotriva Puterilor Centrale. La 10 martie Emil i s‐a adresat iarăși fratelui din București. Era în ajunul plecării pe front și încerca să îl convingă pe Liviu să‐i trimită măcar un mic ajutor prin care să‐i ușureze dificila situație. În martie 1915, unitatea din care făcea parte Emil a fost trimisă să lupte pe frontul Galiției. Când s‐a decretat mobilizarea, din pieptul fratelui Emil izbucni un strigăt care se voia entuziast. Suna însă fals și nefiresc, pentru că fusese inspirat de aceeași sursă care îl determinase și pe Apostol Bologa să se avânte în vârtejul pierzaniei: dragostea. În vreme ce Emil fusese târât în război, eroul romanului se oferea, sub înrâurirea logodnicei inconștiente. Abia mai târziu își va da seama de prostia făcută, însă fără putință de salvare. Din cauza geloziei, Apostol se aruncase orbește în hora morții.

Prima scrisoare trimisă de pe front datează din 5 aprilie 1915 și a fost scrisă pe „țeava tunului”. Era atunci cadet‐aspirant, șef de secție, așteptând cu nerăbdare avansarea, fapt care îi aducea o soldă mai consistentă. Se afla pe câmpiile Galiției și nu mai fusese pe acasă de 10 luni, de la înmormân‐ tarea tatălui său.

Se simțea îngrozit de „măreția” bubuitului de tun și profund îndure‐ rat că trebuia să ucidă, să lovească în semenii săi. Erau primele impresii de pe front, împletite cu amărăciunile bolii ce‐l încerca și înveninatele relații cu ortacii șovini. Într‐o scrisoare expediată la 22 iunie lui Liviu, de pe malul Nistrului, Emil tălmăcea unanima dorință de pace și dezgustul pentru război.

Emil îi relata sorei Livia, într‐o scrisoare, la 26 iunie, că își făcea din plin datoria, poate de aceea se simțea atât de obosit și nedreptățit. Descria viața de pe front cu spaimele și spasmele oamenilor coborâți pe ultima treaptă a egoismului11. Pe lângă rănile de pe front, Emil era lovit de urmă‐ rile mizeriilor și a foamei îndurate atâția ani, de viața deosebit de grea pe care o dusese în frig și dezbrăcat, extenuat de încordările și eforturile învățăturii și de slujbele dificile ce le îndeplinea.

Într‐un răvaș adresat mamei, fiul luptător arăta că timpul era frumos și cald dar mirosul îngrozitor al cadavrelor în descompunere devenise insu‐ portabil și chinuitor. Făgăduia că le va scrie mult și că le va povesti odată tot amarul ce trebuia să‐l înghită pe „câmpul de onoare„. La 3 septem‐ brie 1915, Emil îi comunica mamei sale: „Sunt în spitalul din Sighet. Voi sta aicea vreo 2–3 săptămâni, apoi voi merge iară îndărăpt pe câmpul de luptă…Am năcaz cu stomacul, însă cred că mă voi cura…„. Ultima carte poștală trimisă de pe fronul rusesc i‐a fost adresată lui Liviu la 2 noiembrie 1915: „…M‐am reîntos din spital și de‐o lună de zile sunt iară la tunurile‐ mi dragi. Mă aflu bine, sănătos și tare. Un glonț de pușcă nu‐i în stare să mă trântească la pământ, dar cred că nici două…Toate ar trece, numai războiul nu vrea să treacă. Ne plouă, ne ninge, ne bate vântul. Răbdăm frig și ploaie de gloanțe. Toate durerile îndurate le‐am răbda ușor, dacă am ști că vom ajunge pacea. Lungimea războiului ne amărăște pe toți. Acuma‐s zugskommandant (comandant de coloană)…Ce crezi, înmormântarea Serbiei va aduce pacea dorită?„.

La 13 decembrie 1915, Emil se adresa bucureștenilor, de pe teatrul de operațiuni unde fusese mutat între timp: „Din 5 l.c. sunt pe frontul ita‐ lian. Platoul Dobredo! E un ținut frumos. Toate dealurile‐s de stânci și cu catacombe de pe vremea romanilor. Văd Marea Adriatică și orașul Triest. Războirea aicea e mai cu multă osteneală decât în Rusia. Aproape în toată ziua trebuie să respingem atacurile vehemente, dar fără multă bărbăție, ale dușmanului…Pe‐aicea e vreme moale: plouă mereu și nu‐i frig deloc…”. Nu după mult timp, în ziua de 3 ianuarie 1916, Emil reluă firul relațiilor cu neamurile din capitala țării și le trimise o scrisoare în care le comunica că datorită faptului că a împușcat un reflector de‐al italienilor va primi o medalie. Episodul împușcării reflectorului este unul dintre cele mai izbi‐ toare din romanul „Pădurea spânzuraților”, când cititorul are prilejul să cunoască îndemnarea și frământarea lăuntrică a locotenentului Apostol Bologa. Liviu plasează acțiunea pe frontul rusesc, în loc de cel italian, unde se petrecuse în realitate și arată că „exact la cinci sute optzeci și trei de metri (de la postul de observație al artileriei) se află prima linie de tranșee rusești” spre deosebire de ceea ce le comunicase Emil și anume că „italienii sunt la o apropiere de 30–40 metri de noi„. Pe Bologa îl vedem înveșmântat „în ulancă strânsă pe corp și cu guler de blană sură”, haină atât de dragă lui Emil care scria acasă „tare îmi place ulanca„.

La 15 ianuarie 1916, Emil comunica familiei că și‐a cerut mutarea de pe frontal italian din nou la regimentul 5 artilerie deoarece nu se putea înțelege cu domnii de acolo cu care avuseră câteva discuții despre chestiuni naționale.13 Pe frontul din Italia, într‐o luptă corp la corp, Emil a ajuns în situația să se apere omorând cu mâinile lui doi ofițeri italieni. O clipă, lui Emil îi fulgeră prin gând să strige că este român și că se predă, dar în cealaltă clipă birui dragostea și grija pentru familie, se repezi asupra celui mai apropiat dintre adversari și îl străpunse cu sabia apoi se asvârli la gâtul celuilalt, înfingându‐și degetele în beregata lui. Cu prețul a două vieți, Emil și‐o salvase pe a sa.

Urmărind paralela dintre realitate și ficțiune observăm că în romanul „Pădurea spânzuraților”, desfășurarea evenimentelor s‐a consumat în mod diferit. Calculând calendaristic, atât Rebreanu cât și Bologa au plecat sub steaguri în septembrie 1914. Emil luptase din aprilie 1915 până în decem‐ brie același an, pe frontul de nord, apoi a fost mutat pe cel italian unde a rămas până în mai 1916. Deci, împușcarea reflectoarelor s‐a petrecut aici, în perioada menționată, adică 15 luni de la înrolare. În roman, aflăm că la data distrugerii reflectorului rusesc, Bologa împlinise 27 de luni de mili‐ tărie, adică acțiunea a avut loc cu un an mai târziu decât în realitate, în toamna lui 1916, pe frontul rusesc, epocă la care Emil se afla în Ghimeș, pe frontul românesc. Transpunând faptele în loc și timp, Liviu Rebreanu sare peste etapa lui Emil din Italia și peste vara anului în care România a intrat în război. Cert este că încercând să reflecteze evenimentele prin care tre‐ cuse fratele său, Liviu depășește puțin calendarul și precipită desfășurarea acțiunii.

Pe 8 iunie 1916, Emil a fost mutat la Tirol și de aici în Wolhynia, la coloana de tranșee a diviziei 61 infanterie pe frontul de răsărit. Așteptându‐se la surprize neplăcute din partea României, Puterile Centrale vegheau de‐a lungul Capaților, păzind trecătorile. În acest scop, au transferat diferite unități din alte sectoare pentru paza frontierei cu România. Între acelea era unitatea și divizia căreia îi aparținea Emil, astfel, fiind mutat în secuime, se putea repezi pe acasă mai ușor. După o asemenea escapadă – făcută fără știrea superiorilor – Emil a scris familiei sale în ziua de 15 august 1916: „… Suntem în Alfalu, un sat săcuiesc, dar frumos…Ne‐or adus aicea de frica României, dar mai ales ne‐or adus aicea pentru că rușii or bătut foarte strajnic întreaga diviziune (în 16 iulie) cât am fost eu acasă…Sunt aproape de voi și tot nu pot merge acasă…”.

Întâiul comunicat al Marelui Cartier General român anunţa momentul epocal al trecerii Carpaţilor: „În noaptea de 14/27–15/28 august trupele noastre au atacat frontiera austro‐ungară.” Trupele de acoperire române au primit în ziua de 27 august ordinul de a trece frontiera şi de a ataca trupele austro‐ungare. În această întâie noapte a războiului înaintarea trupelor române nu a întâmpinat nici o rezistenţă, decât după câţiva kilometri. Pătrunderea în Transilvania s‐a făcut prin 18 puncte, iar rezistenţa opusă de trupele austro‐ungare a fost înfântă cu repeziciune, detaşamentele inamici‐ lor fiind nimicite, puse pe goană sau capturate.14 În mai puţin de 48 de ore de la începerea războiului, trupele române au ocupat Braşovul, Petroşanii, Târgul Secuiesc şi întreg Şesul Secuilor. La trei zile după declanşarea răz‐ boiului, trupele române erau în faţa Orşovei şi a Sibiului, toate trecătorile Carpaţilor fiind ocupate; în urma acestor evenimente, trupele române au luat duşmanilor peste 4.000 de prizioneri.

Strigătul de ajutor al Austro‐Ungariei încolţite nu a rămas neasculat de către Germania, care a trimis în Transilvania, Dobrogea, dar şi la Dunăre divizii germane de la Riga şi de la Dvina, din Volînia şi de pe Stohod, de pe Isonzo, din Vosgi, de la Verdun, de pe fronturile de luptă, dar şi din lăgă‐ rele de refacere şi odihnă, astfel încât la 21 septembrie, inamicul a trecul la ofensivă. Trimiterea diviziilor germane a încetinit înaintarea trupelor române, care au fost reduse la linia subţire a frontului în urma campaniei din Dobrogea şi nevoite să se retragă spre Moldova.

Valea Trotuşului este una din cele mai importante linii strategice ale ţării noastre deoarece este poarta de intrare cea mai umblată pentru trecerea din Ardeal în Moldova, fiind bogată, cu numeroase exploatări industriale, miniere, păduri, ape minerale. Este străbătută în tot lungul de o şosea şi o linie ferată, care se leagă la pasul Ghimeş cu liniile ferate din Transilvania, iar pe o întindere de aproape 50 km este aproape paralelă cu frontiera.
Generalul von Ary a încredinţat Corpului VI austro‐ungar misiunea atacării Văii Trotuşului prin văile superioare, însă feldmareşalul Fabini, considerând că pasul Ghimeş este prea bine apărat, a dat atacul prin văile laterale. Divizia a 60‐a austro‐ungară, formată din 16 batalioane, a fost dez‐ organizată şi nevoită să se retragă, din pricina a două detaşamente, care cu tot eşecul detaşamentului Boian, au făcut prizioneri trei ofiţeri, doi cadeţi şi 680 de soldaţi.

La 27 octombrie, von Arz a sfârşit bătălia din munţii Moldovei printr‐o decisivă înfângere, Armata de Nord română arătându‐se tot atât de vred‐ nică în defensivă cum s‐a arătat şi în ofensivă. În urma înfrângerii de la Oituz, Falkenhayn s‐a recunoscut înfrânt. Ca urmare, divizia a treia de cavalerie germană a fost retrasă de la Braşov, divizia a 6‐a abia sosită la Târgu Secuiesc a fost întoarsă din cale şi îndreptată spre Petroşani, iar divi‐ zia a 71‐a a fost trecută Armatei I austro‐ungare.

O vreme, de‐a lungul frontierei Moldovei s‐a stabilit o linişte relativă, întreruptă numai de bătaia rară a tunurilor şi de şuieratul vântului, care aşternea troiene de zăpezi peste mormintele luptătorilor.

Un evocator al momentelor cruciale prin care a trecut Emil, în ajunul și după intrarea României în război, este Leon Bancu, despre care spune: „În dreptul căsuței modeste locuită de familia Rebreanu îmi apăru în față un tânăr și chipeș ofițer de artilerie. Era Emil Rebreanu, fratele prietenului meu, scriitorul Liviu Rebreanu…Era ofițer decorat pentru bravura pe fron‐ turile din Rusia și Italia, își făcuse << datoria>> din plin cum s‐ar zice, dar mă gândeam la el când se va găsi în fața armatelor române, trebuind să‐și înfrunte frații, poate chiar pe Liviu al lor…„

Emil Rebreanu – între datorie şi conştiinţă

În scrisoarea din 8 decembrie 1916 adresată familiei, Emil își exprima necazul că din cauza ofensivei contra României, concediile fuseseră sistate și era îngrijorat că nu va putea pleca la Cluj să dea examenele la Facultatea de Drept, pentru care se pregătise temeinic, chiar în bubuitul neîncetat al tunurilor.

Din scrisorile lui Emil nu se desprinde marea frământare care îl chi‐ nuia, dar zbuciumul se accentua zi cu zi, dublat de grijile pentru ai săi. După cum spune sora lui Emil, Miți, acesta intenționa să fugă la români încă din primele zile dar aștepta un prilej nimerit în care să poată duce cu el întreaga familie. Fiecare ceas îi era un chin, Emil fiind țintuit în poarta munților pe care atâta râvnea să‐i treacă și peste ale căror creste credea că se află Liviu, luptând pentru Ardeal sub steagurile armatei române. Conștiința îl făcea mereu să se înfioreze de groază la gândul că ar putea fi pus în situația să se înfrunte cu propriu‐i frate, silit să tragă cu tunurile asupra‐i.

Apostol Bologa se afla pe front când a primit vestea că divizia căreia îi aparținea va pleca pe frontul românesc. Liviu Rebreanu descrie astfel momentul acesta: „Bologa îngălbeni și parcă n‐ar fi auzit bine, repetă mașinal:

– Pe frontul… […] Bologa însă urmă tot mai înfrigurat:

– Trebuie să se găsească un mijloc de salvare!…Mutați‐mă la un regi‐ ment care rămâne aici!…Ori trimeteți‐mă înapoi în Italia, oriunde, numai acolo nu!…Voi lupta ca și până azi, jur! Voi…Am trei medalii de vitejie, toate trei dobândite cu…Numai acolo nu pot merge…Acolo presimt că am să mor…Și nu vreau să mor! Trebuie să trăiesc!”

Începutul anului 1917 îl găsi pe Emil în sânul familiei, la Năsăud. La 22 martie 1917, Emil comunica familiei că simțindu‐se bolnav și fiind foarte slăbit, intenționase să se intreneze în spital, dar subofițerii, gradații și ostașii unității ce comanda l‐au implorat să nu‐i părăsească, altfel vor dezerta. Emil nu a avut de ales și a rămas pe loc deși era măcinat de boală și abia se mai ținea pe picioare. După conflictul de la popota ofițerilor din cauza unei plăci de patefon ce reproducea un cântec românesc, Emil se știa suspectat și urmărit pentru atitudinea sa și totuși avusese temeritatea să solicite o permisie spre a‐și căuta fratele și sora aflați în Bucureștiul ocu‐ pat. Răvașul datează din 10 aprilie 1917, exact o lună înainte de ziua în care Emil încerca să fugă din rândurile armatei austro‐ungare. La 13 a aceleiași luni, anunța că se simțea refăcut complet adăugând: „…am câteva neplă‐ ceri și acestea îmi dau mai mult de lucru…„. Spre a‐i liniști pe cei de acasă, încheia astfel: „Îmi merge bine unde sunt„. „Neplăcerile” nu erau altceva decât cercetările ordonate împotriva sa pe temeiul denunțurilor trimise de răuvoitorii din Năsăud. Ciocnirea de la popotă venise să agraveze faptele sale și astfel, lațul se strângea zi cu zi.

Mâna lui Emil a mai scris celor de acasă încă trei cărți poștale, chiar în ziua când a făcut marea încercare plătită cu viața:

„Scumpii mei,

Mâine merg în spital. Boala mi s‐a agravat. Nu‐mi mai scrieți până ce nu voi ști cu siguranță unde mă voi stabili pe mai multă vreme. Cred că voi merge în Abazia ori la băile din Tatra. Despre ce s‐a întâmplat la voi, știu tot. Un scandal nemaipomenit. Dar să nu luați în socoteală prostiile acelea. Tot ce‐or dus, deja voi le veți căpăta îndărăpt. O să vă scriu mai pe larg dacă voi ajunge într‐un spital mai mare. Curagiu și resemnare.Toate le vom învinge.

Vă sărut cu mult, mult drag:

Ubald”

Primăvara anului 1917 este epoca tatonării terenului în vederea înche‐ ierii păcii, punctul de plecare al tratativelor secrete fiind Viena. Austria trebuia să recunoască că nu avea scopuri de război şi că nu mai putea câş‐ tiga, greutăţile ce apăsau populaţia şi suferinţele impuse de război erau insuportabile, o ieşire onorabilă, chiar cu oarecare sacrificii, fiind prefe‐ rabilă prelungirii războiului. Germania nu mai putea conta pe Austria, ca urmare, a propus să se întindă duşmanului „punţi de aur”, chiar dacă Puterile Centrale trebuiau să facă sacrificii dureroase: „Noi putem să mai aşteptăm câteva săptămâni şi să încercăm, dacă e cu putinţă, să vorbim cu Parisul şi cu Petersburgul. Dacă aceasta nu reuşeşte, atunci vom fi nevoiţi, cât mai e încă timp, să riscăm cea din urmă carte şi să facem acele propu‐ neri extreme, pe care le‐am amintit mai înainte.”

Ziua de 10 mai 1917, zi în care Emil a încercat să treacă Carpaţii, a fost una din zilele cele mai înălţătoare ce i‐a fost dat să trăiască Capitalei pribegiei şi a durerilor, a fost revelaţia învierii armatei româneşti, zi de reîmprospătare a durerilor, de reînviere a mândriei şi a speranţelor. Era zece mai al războiului, sărbătoarea jertfelor şi a vitejiei. Regele decora stea‐ gurile eroicelor regimente 4 şi 9 de vânători şi pe bravii lor comandanţi, iar pe câmpul imens se ridicau accentele măreţe ale imnului „La arme!” ieşit din şapte mii de piepturi de soldaţi.

Cele trei milioane şi jumătate de români din monarhie trimiseseră pe front peste 400.000 de soldaţi, ca să lupte sub steagul opresorului propriului lor neam. Când România a intrat în război pentru eliberarea fraţilor, românii prizonieri la ruşi s‐au hotărât să rupă legăturile cu asu‐ pritorii neamului lor, cerându‐le să‐i organizeze în unităţi naţionale care să lupte în rândurile armatei române. De la 3 iunie la 14 noiembrie 1917, cât a durat perioada activă de recrutare şi instrucţie, au fost trimise în Moldova 11 batalioane, cu un efectiv total de 374 ofiţeri şi 8.261 de soldaţi. Pe platoul Şorogari, regele a primit jurământul de credinţă şi i‐a salutat ca pe cei dintâi soli ai unirii neamului: „Pe voi, regele, căruia i‐aţi jurat cre‐ dinţă, vă priveşte cu dragoste şi cu încredere, căci în sosirea voastră salută chezăşia cea mai puternică că visul atâtor veacuri se va înfăptui, că dorul unui neam, în sfârşit, se va stinge.” Armata română, renăscută ca pasărea Phoenix din propria ei cenuşă, era nerăbdătoare să reînceapă lupta, de astă dată în împrejurări mult mai bune decât cele care o duseră la dezastrul din 1916. Poporul întreg aştepta, plin de încredere, ceasul cel mare. Dacă Emil Rebreanu ar fi fost luat prizioner de către ruşi, poate că ar fi avut şi el ocazia de a lupta în rândul armatelor române pentru întregirea neamului.

Scrisul era al său, dar numele nu. Semna cu unul necunoscut. Făcea parte din a 16‐a brigadă de infanterie, tot în Ghimeș. Localnicii au declarat că Emil fusese pedepsit disciplinar cu arest de cameră pentru gestul făcut cu gramofonul, la popotă. Simțindu‐se bolnav, Emil a cerut să fie internat într‐un spital, dar a părăsit pe ascuns localul infirmeriei brigăzii 16 infante‐ rie chiar în prima noapte – 10 spre 11 mai 1917 – încercând să se strecoare printre rețelele de sârmă ghimpată. A fost prins de către o patrulă de ofițeri care îl urmărise tot timpul.

Emil nutrise ideea dezertării la români încă din primele zile ale intrării acestora în război contra monarhiei austro‐ungare, în vara anului 1916, dar nu și‐a pus planul în aplicare deoarece nu voia să‐și expună familia unor grave consecințe. Chinuit de dilema în care se afla, Emil amână mereu să ia o hotărâre, până când lucrurile se precipitară. Întâmplările de la Năsăud s‐au îngemănat cu incidentele din Ghimeș. Nemaiavând ieșire, Emil s‐a aruncat orbește în marea încercare și astfel a fost prins de cei care îl urmăreau neîncetat.

Scrisorilor familiei nu le mai răspundea nimeni de la Ghimeș. Emil își mărturisise mai de mult intenția de a pleca peste Carpați în cazul în care ar fi fost silit să lupte în față cu armata în rândurile căreia credea că se găsea și Liviu, bătându‐se pentru Ardealul părinților, fraților și surori‐ lor, astfel familia acestuia era convinsă că a reușit să treacă munții și că a ajuns în țara visurilor sale și ale tuturor celor din familia sa.22 Când a sosit scrisoarea ale cărei slove stângace îi erau necunoscute, mama lui Emil era singură acasă. A încercat să se stăpânească şi să pară tot atât de tare cum se arătase întotdeauna, însă ceva era frânt în străfundul fiinţei sale. S‐a aşezat şi printre suspinele care‐i zguduiau pieptul abia putu rosti cuvintele: „A murit Emil!…”, „L‐au omorât tâlharii!… .”

Societatea Culturală „Emil Rebreanu”

În anul 1974, o tânără profesoară de istorie, Cojocaru Rodica, îşi înce‐ pea cariera didactică pe Valea Trotuşului la Palanca şi la Ghimeş. Pasionată de lectură, citise, evident, romanul „Pădurea spânzuraților” al lui Liviu Rebreanu, dar nu‐şi închipuise vreodată că locul morţii lui Apostol Bologa, respectiv Emil Rebreanu, există cu adevărat, iar momentul acesta a stat la baza înfiinţării viitoarei Societăţi Culturale „Emil Rebreanu”. Prima mani‐ festare în onoarea lui Emil Rebreanu a fost în 1985 la centenarul naşterii sale. În mica expoziţie, realizată de profesorii Rodica şi Dumitru Cojocaru lângă monumentul lui Emil Rebreanu există un panou care punctează momentele cele mai importante ale Societăţii Culturale care s‐a înfiinţat în decembrie 1990 şi care a dobândit legalitate în 1991. Sigla Societăţii Culturale „Emil Rebreanu” reprezintă două aripi frânte într‐o cruce şi a fost realizată de pictorul băcăuan, domnul Boca.

Foarte puţine persoane au acceptat să participe la întrunirea din decembrie 1990 printre care şi domnul Constantin Ciopraga, însă în anii următori s‐au alăturat tot mai multe persoane, domnul Mircea Popovici de la Minister, domnul Mircea Coloşencu, au venit chiar de la Televiziunea Română şi de la Radio Iaşi. A fost foarte greu din punct de vedere al supor‐ tului material deoarece aveau foarte puţine sponsorizări.
În 10 ani au fost peste 10 manifestări, iar în anul al zecelea acestea au încetat deoarece au fost foarte puțini participanți.
De‐a lungul existenţei sale, această societate a primit sprijinul com‐ paniei Romtelecom care le‐a acordat sediul de la Brusturoasa, în alt an, liceul din Comăneşti le‐a acordat sala de festivităţi pentru că „lucrurile, discuţiile trebuiau să se întâmple undeva”, după cum afirma doamna pro‐ fesoară Cojocaru.

Societatea Culturală „Emil Rebreanu” a susţinut mai multe coloc‐ vii care s‐au desfaşurat pe parcursul a 10 ediţii între anii 1990–2000. Majoritatea acestor colocvii s‐au desfăşurat la Ghimeş şi Palanca dar şi la Comăneşti, Tescani, Aiud şi s‐au bucurat de participarea unor personali‐ tăţi ale culturii române precum Constantin Ciopraga, Mircea Coloşencu, Mircea Popovici.

Societatea a susţinut financiar şcolarizarea unui tânăr din Ghimeş, Crăciun Andrei, până la terminarea liceului, după care a reuşit să termine studii universitare şi un master la o facultate din Cluj.

Familia Cojocaru, Rodica şi Dumitru, s‐a implicat deosebit de mult în această societate culturală punând‐o mai presus de orice. Pasiunea lor a fost atât de mare încât au găzduit expoziţii, au organizat concursuri pentru licee şi au facut totul pentru a lua legătura cu membrii familiei Rebreanu care încă mai erau şi mai sunt in viaţă. Astfel au reuşit să îi aducă la Ghimeş pe unii membrii ai familiei Rebreanu, precum Tiberiu, Ilderim și protopopul greco‐catolic din Cluj. Şi‐au dedicat timpul citirii corespondenţei dintre Emil şi familia lui, uitându‐se la diapozitive şi întotdeauna încercând să afle mult mai mult decât ştiau. Cei doi pasionaţi profesori au avut bunăvoinţa de a ne povesti şi nouă despre viaţa lui Emil Rebreanu şi despre monu‐ mentul ridicat în memoria lui. Dacă familia Cojocaru nu s‐ar fi implicat în realizarea acestei societăţi, cu siguranţă aceasta nu ar fi existat şi mulţi dintre noi nu am fi ştiut atâtea despre Emil Rebreanu, viaţa lui, familia lui.

În toamna anului 2012, s‐a ridicat un nou monument alături de cel vechi în memoria lui Emil Rebreanu. Monumentul se află pe o platformă puţin mai înaltă faţă de cel vechi si are forma unui obelisc mai mic, pe soclu având gravate chipurile unor femei îmbrăcate în costum ţărănesc. Pe monumentul propriu‐zis, se află gravat un basorelief ce reprezintă un copac printre stele. Pe mijloc se află chipul lui Emil Rebreanu. Noua plat‐ formă cuprinde o nouă scenă si un mini‐muzeu care adăposteşte o parte din materialele adunate de familia Cojocaru referitoare la Emil Rebreanu şi la familia sa.
Într‐o zi ploioasă a lunii iunie 2013, un grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești a vizitat acest monument şi a prezentat o dramatizare după romanul „Pădurea Spânzuraţilor” în memoria lui Emil Rebreanu. Printre elevii prezenţi au participat şi realizatorii acestei comunicări.

Concluzie:

Noi, autorii acestei comunicări, îl considerăm pe Emil Rebreanu un erou datorită faptului că, indiferent de piedicile care îi apăreau în cale, reușea întotdeauna să le depășească dând dovadă de maturitate și înțelepciune. A pus familia pe primul loc, el fiind singurul care se îngrijea de necesitățile familiei sale având grijă să nu aibă niciodată lipsuri și să nu ducă grija zilei de mâine. Pentru familie, Emil și‐a amânat și planurile de a dezerta și de a ajunge în țara visurilor sale, România, deoarece nu dorea să îi expună pe aceștia unor grave consecințe. A fost condamnat la moarte și înmormântat fără nici un onor deși și‐a făcut din plin datoria și s‐a supus întotdeauna cerințelor primite de la superiori, conștiința fiind în cele din urmă mai presus de datorie.

Autori
Elevi la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, Comăneşti, județul Bacău. Coordonator: prof. Petriţa Bîlbîe

Bibliografie:

  1. Kirițescu, Constantin, Războiul pentru reîntregirea României, 1916–1918, vol. I
    și II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989.
  2. Rebreanu, Liviu, Pădurea spânzuraților, Editura 100+1 GRAMAR, București,
    1995.
  3. Rebreanu, Tiberiu, Geneza romanului „Pădurea spânzuraților”, Editura 100+1
    GRAMAR, București, 2002.